I tamigo's Mobil app (Android/iOS) har du tilgang til dokumenter. Man kan eventuelt se personlige dokumenter eller felles dokumenter virksomheten (din arbeidsgiver) har lagt ut.


Bilde 1) Gå til fanen Meny -> Dokumenter. 


Bilde 2) I neste pop opp bilde vi l man kunne velge mellom mappen personlige dokumenter og virksomhets dokumenter


Merk! Personlige dokumenter kan være type Arbeidskontrakt, Kursbevis m.m. Les mer e

Bilde 3) Ved å klikk på Virksomhet og på en dokument mappe  i dette eks. "Arbeidsinstrukser", vil man få opp underliggende dokumenter, som kan åpnes og leses.