Når man skal opprette en ny vaktuke, eller ukemal, er det ofte mange like vakttider med eller uten aktivitet og evt. kommentar til vakten.


Ønsker du å kunne kopiere ene vakttid med Pausekoder/Aktivitet/Kommentar/Kompetanse skal du:


1.) Opprette vakten som skal kopieres (med Pausekode/Aktivitete/Kommetnar/Kompetanse), og deretter høyre klikk og velg for eks. "Kopier vakt" (Copy shift)2. Gå til en annen dag/evt. annen ansatt og velg Ctrl + V, for å lime inn vakten. Ctrl + V, kan nå gjenbrukes på samtlige dager/ansatte som skal ha tilsvarende vakt. (med vakttider/Pausekode/Aktivitet/Kommentar)