Vedlagte dokument beskriver endringer (Innstillinger/Administrasjon av fravær) når din virksomhet oppgraderer Fraværs adm. fra versjon 1.0 - 2.0.


Merk! Oppgradering vil KUN skje etter avtale med tamigo Norge.