Denne artikkel beskriver hvordan man kan unnta at systemet teller ned en ansatts Feriedager, på offisielle helligdager. 


For eksempel dersom en ansatt tar 2 ukers ferie fra mandag i påskeuken til og med søndag etter påskeuken. 

I denne perioden er det 3 helligdager (4 om man regner med 1.ste påskedag).

Opererer man med 5 dagers uke (man-fre), vil feriesaldo ved å sette opp dette ikke berøres for dagene, Skjærtorsdag/Langfredag og (mandag) 2. Påskedag. Det vil i sum da medgå 7 Feriedager i dette eksempelet. (Lørdager og søndager telles uansett ikke med dersom man har valgt at ferieukens lengde er 5 dager).
Dersom man da ønsker å unngå at ansattes Feriesaldo telles ned på helligdager, skal man:


a.) På fraværstypen Ferie. Gå til fane Oppsett generelt - Fravær (venstre meny) og klikk på fraværstype Ferie. Huk av i feltet "Overstyres av Helligdager".b.) I lønnsmodellene er/eventuelt må Helligdager være definert (se bildet under). For virksomheter som har åpent på enkelte helligdager, er dette satt (med Lønnsart), men for andre må også Helligdager opprettes (men da uten lønnsart)


Merk! Opereres det med avvikende Helligdager (Helligdagstillegg) i lønnsmodellene (eks. på aftner), vil dette uansett gi feil saldo, da disse også vil unntas saldoberegning. Denne artikkel vil for kunder med avvikende helligdagstillegg IKKE kunne benyttes. 


Oppsett i lønnsmodell


Sjekk hver og en lønnsmodell, og avsnitt Helligdager. Avhengig om det er en Lønnsart for Helligdagstillegg eller ikke, må man ha satt inn helligdagene i lønnsmodellen (se bildet under)

Det er viktig å merke seg at det kun er de offisielle Helligdagene som gjelder.
c.) Videre må man når man står på en lønnsmodell (Oppsett lønnsmodell) klikke på knappen rediger.I menyen som dukker opp, flytt deg ned til dette feltet og huk av følgende "Opprett gjennomsnittsvakter på helligdager" + Velg fraværskaktivitet "Ferie"


Tips! Man kan bruke menyen Kalender som du finner under fane Informasjon -> Kalender, til å markere årets helligdager, slik at disse fremkommer klart i bildene Legg vaktplan, Godkjent vaktplan og Timeliste) Se artikkel "Kalender Synliggjør Helligdager"