Dersom man ønsker å unngå at ansattes Feriesaldo telles ned på helligdager, skal man huke av for dette på fraværstypen Ferie. Gå til fane Oppsett generelt - Fravær (venstre meny) og klikk på fraværstype Ferie.

Huk av i feltet "Overstyres av Helligdager".Helligdager er/skal være definert i lønnsmodellene. For virksomheter som har åpent på enkelte helligdager, er dette satt (med Lønnsart), men for andre må det opprettes (dog uten lønnsart)


Merk! Opereres det med avvikende Helligdager (Helligdagstilegg) i lønnsmodellene (eks. på aftner), er det sannsynlig at dette vil gi feil utfall på saldo. Ferie bør da inndeles i flere perioder (Helligdager medtas da ikke) ved registrering i Fraværskalender.


Oppsett i lønnsmodell


Sjekk hver og en lønnsmodell, og avsnitt Helligdager. Avhengig om det er en Lønnsart for Helligdagstillegg eller ikke, må man ha satt inn helligdagene i lønnsmodellen (se bildet under)

Det er viktig at det kun er de offisielle Helligdagene som gjelder.
Eks. påskeukene

Dersom man for eks. i registrerer Ferie på en ansatt over 2 uker (i Påskeukene) og forøvrig opererer med 5 dagers uke, vil ikke Skjærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag telle ned på saldo (ei heller Lørdag/Søndag).