Som arbeidstaker som har omsorg for barn har man i Norge rett til permisjon om barnet skulle bli syk eller hvis man må følge barnet til legeundersøkelse i forbindelse med sykdom. Det er ulike variasjoner på omfanget av dager som går under denne permisjonsordningen, og det spiller inn på flere ulike faktorer. 


Lovverk: § 12-9. Barns og barnepassers sykdom:https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/12/12-9/

I tamigo har man mulighet til å legge inn "sykt barn" som et egent fravær. Vi skal nå vise dere de ulike redigeringsmulighetene for denne fraværstypen.


MERK: Ved årsskifte vil fraværsaldoen "sykt barn" alltid automatisk tilbakestilles til "0". 


For Administrator vil det være mulig å gjøre endringer for hele databasen basert på det gjeldene reglene dere opererer med. Det kan blant annet justeres hvor mange dager på rad en arbeidstaker kan bruke seg av permisjon "sykt barn", automatisk overføring av oppspart saldo fra fjoråret eller legge inn advarsler for overskridelse av saldoen.
Alle endringer gjøres gjennom Administratorbruker i "Oppsett generelt" (Ta kontakt med administrator for bedriften din om du ønsker endring).


For å finne innstillingene gjør du følgende: "Oppsett generelt" -> "Fravær" -> rediger "Sykt barn"Da vil du komme inn på denne meny for "Sykt barn" og kan videre trykke deg inn på "Fraværssaldo" : Her har vi markert noen utvalgte områder som hvilken lønnsmodell endringene skal gjelde for, hvilken standardsaldo som er gjeldene for databasen og lengden på permisjonsperioden. Som du ser er det flere endringer som kan gjøres. 


For Planlegger vil det være mulig å legge inn saldo for den enkelte ansatte på sin avdeling. Disse endringene vil ikke gjelde andre enn den ansatte man er inne å redigerer. For å endre startsaldo for hver enkelt ansatte gjør man som følgende: 

"Ansatte" -> Ansattes navn -> "Fravær" -> "Fraværskategori: Sykdom" -> "Fraværstype: Sykt barn". 


TIPS! Se vedlagt fil (med video) for å lære hvordan man legger inn faktisk "sykt barn" fravær hos ansatte i timelisten: http://support.tamigo.no/a/solutions/articles/5000869561?portalId=5000039813