Om Stamavdeling 

En bruker/ansatt skal (må) være knyttet til en stamavdeling. Den avdeling man står i, ved opprettelse av en bruker i Tamigo blir automatisk vedkommendes stamavdeling. 


Brukers stamavdeling finner du ved å gå til: "Ansatte" -> Klikk på en registrert brukers navn -> "Staminformasjon" -> "stamavdeling". 


Stamavdelingens egenskaper 

1. Forhindre at brukere «blir borte» fra lister i systemet, som følge av at roller fjernes på vedkommende. 

2. Sikre at fravær KUN blir registrert via brukerens Stamavdeling. (Fravær er dog visuelt synlig på en medarbeiders øvrige avdelinger. 

3. Sikre historikk på avdelingstilhørighet.

Endre en brukers stamavdeling

Dersom en bruker skal bytte stamavdeling, må følgende operasjoner utføres.  


Gå til "Ansatte" -> Trykk på en registrert bruker -> Staminformasjon -> Stamavdeling -> Rediger


Neste bilde vil vise deg hvilken stamavdeling brukeren ligger inne med nå. For å endre, velger du startdato -> bruker "dropdown-menyen" til høyre, finner riktig stamavdeling og trykker plusstegnet.Hvis du nå ønsker å slette en bruker fra forrige stamavdeling, kan du gå inn på tilbake på "Medarbeiderdetaljer" -> "Roller" -> Huke av "feil" avdeling.