Hva gjør jeg som bruker?


For å motta notifikasjoner på din mobil som bruker, må du ha installert tamigos app (iOS/Andoid), og trykket JA på spørsmålet om du ønsker å motta notifikasjoner fra tamigo. 


Spørsmålet dukker opp når du logger deg på via appen første gang.


Merk! Har du trykket "nei" første gang, eller ønsker å endre (fra SMS/E-Post) til notifikasjoner, kan du logge helt ut av appen, og logge inn på ny med brukernavn og passord. 
Alternativt: slette og laste ned appen på ny. Du skal da på ny få spørsmålet.

 

Din Arbeidsgiver/Leder kan da sende deg beskjeder/meldinger som notifikasjoner. 


Alle automatisk genererte meldinger (pushvarsler) blir i tillegg til manuelle beskjeder og meldinger lagt i Innboks i appen, slik at du alltid har tilgang til meldinger mottatt via pushvarsel.


Automatisk genererte meldinger kan være


Scenario

Rolle

Notifikasjon

Ny godkjent vaktplan

Medarbeider

Ja

Ny ledig (åpen) vakt i godkjent vaktplan

Medarbeider

Ja

Endringer i ledige (åpne) vakter i godkjent vaktplan

Medarbeider

Ja

Ny ledig (åpen) vakter selv om medarbeider allerede

har en vakt samme dag.

Medarbeider

Ja

Ny vakt i godkjent plan relater til medarbeider

Medarbeider

Ja

Endring i medarbeiders allerede tildelte vakter 

Medarbeider

Ja

Forespørsel om fravær fra medarbeider

Planlegger

Ja

Godkjent fraværsforespørsel

Medarbeider

Ja

Avvist fraværsforespørsel

Medarbeider

Ja



Om du ikke får pushvarsler fra tamigo, er det mest sannsynlig innstillinger på din mobil som forhindrer dette! Du må da gå til innstillinger og varslinger på din telefon, finne tamigo-appen, og sette på varsling manuelt. Oppsett for dette kan variere fra telefon til telefon!