I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Sykt barn (med saldooversikt)


Merk at fraværstype Sykt Barn har saldo. Det er ikke alle som har rettigheter til å benytte dette fraværet. Det er derfor alltid smart å hente opp Saldo oversikt i Fraværskalender når fraværet skal registreres


Merk! Barns sykdom/Sykt barn bør registreres i Fraværskalender for å sikre rett saldo håndtering.


Barns sykdom/Sykt Barn registreres pr. dag (saldo gjelder pr dag). Om man da har en kombinasjon der vakten er delt inn i 2 eller flere deler, herav 1 del hvilende, vil ikke systemet fange opp den hvilende delen. Dette må rettes opp i Timeliste. Se eksempel på dette i Seksjon 3 i denne serien (Egenmelding)


Merk! Vær spesielt OBS ved kombinasjon Barn sykdom/Sykt barn og Hvilende vakter.


I alle sesjoner vedr. registrering av fravær, har vi satt opp at systemet skal kopiere timer fra vaktplan (om det finnes), og på tvers av de BPA'er (brukere) vedkommende assistent jobber hos.


 Klikk på Spill av knappen, for å se klippet og hvordan man registrerer Delvis (Gradert) fravær.Tips! Det er ikke mulig å zoome ut i videoklippet, så dersom du ønsker å se klippet i fullskjerm modus last opp vedlegget nederst i denne artikkelen "Barns sykdom.mp4