I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Egenmelding (Egenmelding m. hvilende vakt)


Merk at fraværstype Egenmelding har en saldo normal 4 registreringer av maksimalt 3 sammenhengende dager siste 12 mnd.  (Rullerende 12 mnd.  tilbake fra dagens dato). Derav skal Egenmelding KUN registreres via Fraværskalender.


Merk! Egenmelding skal registreres i Fraværskalender for å sikre rett saldo håndtering.


Egenmelding registreres pr. dag (saldo gjelder pr dag). Om man da har en kombinasjon der vakten er del inn i 2 eller flere deler, herav 1 del hvilende, vil ikke systemet fange opp den hvilende delen. Dette må rettes opp i Timeliste. Vi viser her hvordan


Merk! Vær spesielt OBS ved kombinasjon Egenmelding og Hvilende vakter.


I alle sesjoner vedr. registrering av fravær, har vi satt opp at systemet skal kopiere timer fra vaktplan (om det finnes), og på tvers av de BPA'er (brukere) vedkommende assistent jobber hos.


 Klikk på Spill av knappen, for å se klippet og hvordan man registrerer Delvis (Gradert) fravær.Tips! Det er ikke mulig å zoome ut i videoklippet, så dersom du ønsker å se klippet i fullskjerm modus last opp vedlegget nederst i denne artikkelen "Egenmelding (Egenmelding m. Hvil).mp4