I en serie videoklipp, viser vi korrekt registrering av ulike fraværstyper i tamigo. I denne sesjonen omhandles registrering av Delvis Syk/Gradert fravær


Merk at fraværstype Delvis syk kan være inndelt i Delvis syk <16dg (det vil si delvis syk innenfor arbeidsgiverperioden), og Delvis syk >(over) 16dg. For begge fraværstypene gjelder samme type registrering.


Et viktig prinsipp for Delvis/Gradert fravær, er at Aktiviteten fjernes i timeliste, de dager/timer assistenten faktisk arbeider. Se eksempler på dette i Videoklippet.


I alle sesjoner vedr. registrering av fravær, har vi satt opp at systemet skal kopiere timer fra vaktplan (om det finnes), og på tvers av de BPA'er (brukere) vedkommende assistent jobber hos.


Merk! Påse at verken du som Planlegger/Arbeidsleder eller den ansatte har skrevet inn en kommentar i Timeliste FØR fraværet registreres. Dersom det finnes kommentarer i Timeliste vil ikke systemet kopiere planlagte tider fra vaktplan. Dette fordi prinsippet er at systemet IKKE skal overskrive allerede registrerte data i Timeliste. Klikk på Spill av knappen, for å se klippet og hvordan man registrerer Delvis (Gradert) fravær.Tips! Det er ikke mulig å zoome ut i videoklippet, så dersom du ønsker å se klippet i fullskjerm modus last opp vedlegget "Delvis syk.mp4" som ligger nederst i denne artikkelen