I tamigo kan man daglig registrere tips (driks) i venstre menyen Tips (under fane Timeliste).


Info: Ta kontakt med tamigo support dersom du ikke har tilgang til menyen Tips.


Menyen gir følgende muligheter pr. Restaurant/Lokasjon.


Velg Avd./Lokasjon, deretter periode (måned) og beregningsmetode. Det er 2 beregningsmetoder å velge imellom. 

a.) Fordelt på timer (arbeide timer)

b.) Fordel likt (på alle som har arbeidet denne datoen)


I kolonne B, til høyre for Dato, legges det totale beløpet mottatt i tips/driks. Velg deretter kalkuler. 

Eks. Under (bildet) er det valgt å fordele beløpet på antall timer den enkelte har arbeidet på denne datoen. Så snart man klikker på Calculate (Kalkuler), vil tamigo fordele beløpet på hver enkelt ansatt denne dato, i matrisen.Så snart måneden er ferdigstilt Kalkuler er valgt til og med siste dag denne mnd. klikk på Close (lukk).  Du vil nå få mulighet til å eksportere matrisen til Excel.


OBS! Ikke trykk på Delete (Slett), da systemet nullstiller alle datoer


Så snart matrisen er hentet opp i Excel, kan man enkelt sette opp formel for å summere månedens tips/driks, pr ansatt.
Ide! Ved å ta i bruk Manuelle registreringer, kan beløpet legges til og overføres sammen med lønnsfil.