Frem til nå har man KUN  hatt muligheten til å sende direktemeldinger til ansatte i tamigo via SMS eller epost. 


I tillegg får ansatte automatiske beskjeder om nye vaktplaner, endringer i godkjent vaktplan, godkjenning av bud på ledige vakter, vaktbytter og ved fraværsforespørsler og endringer av fravær via notifikasjoner. 


Les mer her:  Automatisk genererte meldinger i tamigo


Ny meny - "Send notifikasjon"


Info:  Unngå ekstra kostnader på ditt abonnement ved bruk av SMS og send meldinger som Notifikasjon uten kostnader i stedet. Pris. pr SMS = 0,50 pr antall sendte SMS overstiger 5 per aktiverte ansatte per mnd. (f.o.m. 1.1.2022)

 

Det er nå tilgjengelig en ny meny/funksjon som gjør at du man kan sende direktemeldinger til  ansatte via notifikasjoner/pushvarsler rett inn i innboksen i tamigo appen (iOS/Android). 
Merk! Meny Send notifikasjon må aktiveres av tamigo support, dersom du ikke har tilgang til denne. Ta kontakt med oss på tlf 469 88 559, eller supportno@tamigo.no for å aktivere menyen for Administratorer og Planleggere. 


Menyen Send notifikasjon fungerer i utgangspunktet på samme måte som forsendelse av SMS eller e-post via tamigo. Med menyen Send notifikasjon vil ansatte i stedet for å motta SMS eller e-post, få alle viktige beskjeder rett inn i innboksen i tamigo appen. Der blir den liggende som ulest inntil den er åpnet og lest.

Som Planlegger vil du få opp ansatte i din(e) avdeling(er). Så velger man den/de ansatte man ønsker skal motta informasjon som notifikasjon, skriver ned meldingen og til sist velger "Send" nederst til høyre på skjermen: (se også illustrasjon under)


Merk! Kun ansatte som har aktivert/akseptert notifikasjoner/pushvarsler i tamigo appen vil være tilgjengelige i listen pr. avdeling. Mangler ansatte i listen har de ikke aktivert notifikasjon.
Les mer om hvordan ansatte aktiverer (velger) Notifikasjon her. Den/de ansatte mottar så varsel om melding på sin telefon:    


Eks. Varsel på ny melding i tamigo AppenEsk. Innboks Rapport på Lest/Ikke lest melding:


Det er som regel viktig at meldinger som blir sendt også leses. I venstre menyen Sendte meldinger under fane ansatte, kan man hente opp en rapport som viser status lest eller ikke lest melding(er). Lag et utvalg på periode (fra til dato), evt. Avdelinger og under medietype velges Notifikasjoner:

I rapporten er meldinger med status grønn (hake) lest,,