Lovfestet har ansatte fra og med fylte 60 år rett til en (1) ekstra ferieuke. Det betyr at opp til og med 59 år er feriesaldo pr. kalenderår 25 (alt. 21) dager, men de som er 60 år hare rett til 40 (alt. 26) dager pr. kalenderår.


Man kan velge å manuelt sette inn en ekstra saldo for ansatte 60+ (Se egen artikkel) eller la tamigo automatisk beregne korrekt Feriesaldo basert på en ansatts alder.


Fane: Oppsett generelt -> Fravær (venstre meny) 

Fraværstype: Ferie


Klikk på Rediger knappen (Blyant/Papir ikonet). I pop-opp boksen klikk på FraværsaldoI pop-opp bildet "Fraværsaldo", velger man (se markerte felter/piler i bildet under) Kalenderår, i nedtrekksmeny for standardsaldo velg Alder, Klikk så på "Legg til aldersgrupper".

I eksemplet har vi valgt at fra 0 til og med 59 år = 25 dager, og lagt til en gruppe til, med 30 dager fra og med 60 år og oppover.


Videre kan man vurdere om det skal være tillatt å legge inn ekstrasaldo manuelt. og hvorvidt rest Ferie fra året før skal kunne overføres til nytt år. 


Tips! - Man kan også bestemme hvorvidt overført Ferie, har en "tidsbegrensning". Det vil si skal være avholdt innen en viss dato ut i det  nye året. I eks. satt til 30. juni


Husk a definere ukelengde. Eks. 5 dager vil trekke fra saldo man-fre i en uke. Oppretter man så 3 uker sammenhengende ferie, trekkes 15 dager av den ansattes feriesaldo. 6 dagers uke inkluderer også lørdag.


Man kan også velge å bli varslet (planlegger) når en ansatte har benyttet sine tilmålte antall feriedag for kalenderåret.


Avslutt med LAGRE og LUKK.