Rekkefølge i plan


Meny: Fane Vaktplan -> Rekkefølge i plan (Venstre meny)


Det kan være smart å sette ansatte i vaktplan bildet i en spesifikk rekkefølge. For eks. at de medarbeidere som har faste stillinger og flest timer i plan, settes øverst, mens de med færrest timer (Ekstrahjelp/Tilkalling) settes inn lenger ned. 


Som standard vises ansatte i alfabetisk rekkefølge inntil du som planlegger foretar ønskede endringer. Tamigo kan automatisk sortere i alfabetisk rekkefølge, pr. lønnsmodell (kontrakttype), farge eller pr. medarbeidertype.


Man har 3 ikoner til rådighet der systemet automatisk sorterer Alfabetisk, På lønnsmodell eller stillingsstype


Tips! Se lenger ned i denne artikkelen, for hvordan du setter farge(kode) på ansatte i plan.


Ønsker du egendefinert sortering, skal du holde musen over navnet på vedkommende. Et kors fremkommer . Hold musen nede og skyv vedkommende opp eller ned alt avhengig av ønsket plassering.


Merk! Når alle er sortert, husk å trykke på Lagre.


Tips! Les her hvordan du får vaktplanen i Mobil Appen identisk med web versjonen.
Benytt farge for å skille/sortere ansatte i plan


I noen tilfeller kan det i tillegg til sortering over være ønskelig med en fargekode på ansatte, for å skille på kompetanse, arbeidsplass eller annet. 

Når du står i meny Rekkefølge i plan, klikk på sirkelen til venstre for den ansattes navn og du får frem en fargepalett.

Velg fargekode på den ansatte ved å klikke i paletten. Den ansatte har nå fått en fargekode. tamigo viser fargekodene du har opprettet, slik at du kan velge samme fargekode på flere av dine ansatte.Avslutt med å Lagre


I Vaktplan, Timeliste og Fraværskalender vises ansatte med valgte farge.