Ønsker man at godkjenning av timelister skal igjennom flere ledd , for eks. Avdelingsleder + Daglig leder (Regionsansv. e.l.) kan menyen Attestasjon benyttes.


Merk! Menyen Godkjenn timeliste, må slås på. Ta kontakt med tamigo support på supportno@tamigo.no


Menyen og funksjonen "Godkjenn Timeliste" bør benyttes sammen med egendefinerte rollerder en Planlegger rolle kan kontrollere og lukke timer, pr. dag/uke, men for eks. en annen type Planlegger/administrator rolle har tilgang til meny Godkjenn Timeliste, slik at lønnsperioden kan attesteres og lukkes av en annen.

En attestert dag/uke/periode er lukket for ytterligere endringer. Vi anbefaler derfor at Attestasjon foretas tett opp mot eksport av lønnsfil.


Merk! Kun en med Administrator tilgang (Rolle) kan gjenåpne en attestert lønnsperiode.


Hvordan fungerer det!

Dager og uker kontrolleres (evt. korrigeres) og lukkes av Planlegger (Avdelingsleder), slik det gjøres i dag. Når dager (eks. alle dager i lønnsperioden er lukket av Planlegger), kan en rolle med tilgang til å godkjenne (attestere), åpne menyen Godkjenn timer (fane Timeliste). og "signere/attestere". Dagene/perioden blir da permanent lukket også for Planlegger.


Merk! Har du ikke tilgang til Meny Godkjenn timeliste, ta kontakt med support slik at vi kan slå den på.


1.) Velg først korrekt Lønnsperiode + Avdeling(er).

2.) Avhengig av om du skal (se og) signere/attestere hele perioden eller dag for dag, velges Oversikt vs. Detaljer. Vi anbefaler å bruke detaljert visning. 


I bildet under får du opp alle datoer i valgte Lønnsperiode/Avdeling. Du vil se en oversikt over Planlagte/Faktiske timer for dagen, timeliste status (Åpen/Lukket/evt. Godkjent = Attestert)

Du vil også se når dagen ble Lukket og av hvem Avdelingsleder, likeledes om dagen eventuelt allerede er Godkjent (=signert/attestert) og av hvem.


Eks. på signereing/attestasjon av en hel periode (valg detaljert)3.) Klikk på "slideren" i kolonne Godkjenn for å signere/attestere. Dagen(e) eller perioden er nå helt lukket for ytterligere endringer.


Tips! Antall og hvilke kolonner som skal vises i rapporten kan du tilpasse, ved å klikke på ikonet "Vis" oppe til høyre over rapporten
Logg(er) 

I Timeliste (Dag/Uke) vil status vise GODKJENT, og dagene kan IKKE gjenåpnes. (kun en med Administrator rettigheter kan oppheve attestasjon)


Loggen på dagen viser hvem og når dagen sist ble lukket og av hvem og når dagen ble Godkjent. (se bildet)
Detaljert logg på Lukket dag og Godkjent, kan hentes frem ved å klikke på klokketegnet (se bilde over/under)


 Info! Hvordan du finner detaljert logg på en enkelt vakt i Timeliste, kan du lese mer om her! Sjekk om lønnsfilen er OK, før den eksporteres


Benyttes Godkjenn timeliste, vil ansvarlig for å ta ut lønnsfil, ha nok et kontrollpunkt under knappen "Sjekk lønnsperiode". Er alle dager Godkjent!


Merk! Fil kan eksporters til lønn, selv om ikke alle dager er lukket og eller Godkjente. Det er kun som informasjon.
Rapport i PDF/ExcelEn månedsrapport på hvem som har lukket en arbeidsdag sist og hvem som har Attestert (= Signert), kan hentes ut ved å klikke på pdf (ikonet) til høyre for VIS rapport knappen.