Sammen med det danske selskapet Learningbank har tamigo lagt opp en Plugin som gir din virksomhet sømløs samhandling mellom tamigo bemanningssystem og ønsket kompetansebygging (Læringsreisen).


Allerede direkte etter at det er signert arbeidskontrakt med en nyansatt, vil det ofte være ønskelig å bygge opp den nye medarbeiderens kompetanse omkring virksomheten. Historikk, organisasjon, verdier, mål, visjoner, policy med mer. Dette kan benevnes pre-bording.


Pre-bording

Med et sett av nyttige læringsmoduler, vedkommende skal gjennomføre før start dato, vil den ny-ansatte allerede første arbeidsdag være en produktiv og verdiøkende ressurs hos dere.


On-bording

Noen læringsmoduler passer godt før oppstart, men vel ombord er det behov for mer læring. Kanskje knyttet til arbeidsverktøy (systemer, maskiner, kontormateriell), Arbeidsrutiner, HMS, produkter og tjenester med mer.


Videreutvikle kompetanse/Ny kompetanse/Oppfrisking

Ingen virksomheter står stille. Endringer er en kontinuerlig prosess, være seg nye tjenester/produkter, endrede rutiner. Det kan være behovet for ny kunnskap, dypere innsikt eller rett og slett å friske opp.


Enhver bedrift har en læringsreise for sine ansatte på den ene eller andre måten. Med Learningbank og tamigo (Plugin) gjør du læring mer tilgjengelig og engasjerende.


Merk! Har du en god plan for læring i din virksomhet, som i tillegg er lett tilgjengelig, og engasjerende, gir det virksomheten mer produktive, inkluderende, fornøyde og samkjørte medarbeidere. Det er lønnsomt!Engasjerende læring

Lange, teksttunge dokumenter som skal leses av hver og en, kan være demotiverende i seg selv. I tillegg ønsker du å sikre at det ikke bare er lest men også forstått. 

Med Learningbank kan du nettopp sette opp en plan for læring med korte og konkrete moduler, inkludert oppfølgende spørsmål, tester og "premiering". Du kan sette krav til riktig svar prosent, tid for gjennomføring og enkelt følge opp at modulene utføres av alle.


Som opplæringsansvarlig har du kontroll på gjennomføring av de ulike moduler, i Learningbank appenTips! En ansatt som slutter etter kort tid, koster virksomheten mye penger. Ikke la manglende opplæring og inkludering være årsaken.Tilgjengelighet til e-Learning.

Med Learningbank og tamigo, får virksomheten en god og sømløs løsning. Så snart Plugin er satt opp med de rette adgangsopplysningene, legger vi til nye menyer i tamigo (tamigo Web og tamigo App), som gjør at en bruker hvor som helst, får tilgang til læringsmodulene. Mer tilgjengelig blir det ikke.


I Web versjonen, klikk på Plugins ikonet, velg "xx" Academy, og du...

..åpner Learningbank .Trykk start på den modulen som skal gjennomføres! 


Direkte fra tamigo Appen, kan du også nå Learningbank og læringsmodulene som ligger klare for deg. Gå til fanen Meny i appen og velg "XX" Academy.


 

Automatisersing!

Velger du Learningbank og tamigo kan du automatisere læringsforløpet! I det du oppretter en ny bruker i tamigo, opprettes denne som bruker også i Learningbank. I Learningbank kan du videre sette opp moduler (Pre-bording, Bording..) og sette innstillinger i læringsveien for når modulen skal gjøres tilgjengelig og andre krav. Eks. gjennomføring av pre-bording modulen skal sendes den ansatte 10 dager for registrerte startdato, samt krav til gjennomføringstid og kunnskaps nivå.


Varsler som at det foreligger opplæringsmoduler som skal gjennomføres, sendes den ansatte pr. e-post.Ønsker du kontakt med Learningbank, ring eller send en beskjed til oss 46988559/supportno@tamigo.no, så kobler vi dere sammen.