I tamigo kan du som Planlegger laste opp dokumenter som enten alle i din(e) avd. har tilgang til, og/eller tilgang styrt etter rolle. Eksempler på dette kan være Arbeidsrutiner, diverse veiledninger til dine ansatte


Merk! Du har kun adgang til dette, dersom Administrator i din virksomhethar tillatt at Planleggere kan opprette mapper og filer.

For å laste opp dokumenter knyttet til din(e) avdelinger, gå til fane "Informasjon" -> "Dokumenter" (venstre meny) Klikk så på "Legg til mappe". Du kan kun laste opp dokumenter i en Mappe.I pop-up boksen skriver man inn valgt/ønsket navn på Mappen, og velger deretter hvem som skal ha (roller) tilgang til mappen og tilhørende filer/dokumenter.


Eks. viser hvordan man oppretter en mappe hvor alle roller (Medarbeider, Planlegger og Administrator) har tilgang til dokumentene. Skriv inn mappens navn. Velges valgte i Rolle: setter du hake i på den/de rollene som har adgang til dokumentmappen. Samme kan velges på avd. dersom du er Planlegger i flere avd. 

Klikk Lagre for å opprette mappe.For å laste opp Dokumenter, klikker man på mappen, og deretter "Legg til fil" - knappen:I pop-up bildet som dukker opp (bildet over), legger man til filen/dokumentet ved å klikke på "Velg fil". Finn filen på din server, Legg inn ønsket fil beskrivelse, evt. tilganger. Klikk på Lagre, og dokumentet blir lastet opp.


Notat! Som i mappenavn, kan man også per fil innunder hver mappe styre tilgangen. Altså om enten alle (roller) som har tilgang til mappen kan se/hente filen, eller kun definerte roller og/eller avdelinger. (Se bildet under)Mappene er nå opprettet, og filene kategorisert som ønsket:


Tips! Klikk på ikonene for å a) se roller/avd. som har adgang b.) Redigere mappe/fil c.) Slette mappe/fil.


Merk! Velges slette knappen, på mappe nivå, vil mappen og alle underliggende dokumenter slettes. Det er ingen mulighet til hente inn dette på ny, utover å gjenoppbygge manuelt. Se bildet under.