I tilfeller der en ansatt;


a.) Har fått registrert sine faktiske timer på feil avdeling.

b.) Faktiske timer skal føres kostnadsmessig i annen avd.


- er det en egen innstilling som kan settes av deg som Administrator, som gjør det mulig for en Planlegger på enkel måte å flytte faktiske timer fra en avdeling til en annen.


Gå til fane "Oppsett generelt" -> Innstillinger -> Timeliste og huk av i feltet. "Flytt timer til en annen avdeling."
Merk! Som Administrator gis da Planlegger (rollen) anledning til å flytte timer fra en avdeling til en annen. Administrator (rollen) vil IKKE ha mulighet til å flytte timer fra en avdeling til en annen.Merk! Rollen Planlegger må ha tilsvarende rolle i alle de avdelinger, vedkommende Planlegger skal kunne flytte timer til.  
Tilsvarende må den ansatte ha rolle Medarbeider i avdelingen timene skal flyttes til.

Når innstillingen er slått på vil Planlegger ha en ny opsjon i tillegg til Pause/Aktiviteter/Fravær, når man høyre klikker i Aktivitet kolonner i Timeliste.Timene fra vaktplan vil bli liggende fast i den avdeling vakten ble opprettet. Planlegger velger hvilken avdeling timene skal flyttes til, og overføring skjer umiddelbart.

Planlegger varsles dersom;

a.) Ansatt IKKE har rolle i avdeling timene skal flyttes til. 

b.) Dersom timeliste er LUKKET i avdeling timene skal flyttes til (Det vil da ikke være mulig å flytte timene før dagen er åpnet).


Når det er foretatt en flytting av timer, vil timeloggen vise til dette og hvilken avdeling timene er flyttet til.