I de tilfeller man har fastlønnede (hel/deltidsansatte) som har faste rullerende ukeplaner, men antall timer pr. dag varierer gjennom uken, eller man har fast arbeidsfri en eller flere dager i uken, kan man sette opp spesifikke timer pr dag i en uke.


Merk! Bruk av kontraktstimer dag, forutsetter fast ukeplan. Faste tider og dager gjennom uken.Timer/Uke (Spesifisert ned på dag) 


Tilpasset Tidsbank m.m.

Spesifikt oppsett av Timer/Uke, vil kunne være nyttig i tilknytning til Flekskonto/Tidsbank, Fravær, Overtid, Varsler og Rapporter med tidsbank data.For å endre fra at timer/uke (ansattes kontraktsfestede timer pr. uke) skal fordeles på virksomhetens åpningsdager, til å kunne settes spesifikt pr. dag, må du som Administrator gå til fane Oppsett Generelt -> Innstillinger, og i venstre meny Generelle innstillinger huke av for "Bruk kontraktsimer per dag. 


Merk! Når innstilling er satt på, vil du være nødt til å legge timer spesifikt pr. dag på alle medarbeidere. 


Overtid = Avvik kontraktsimer pr. dag. Systemet vil så beregne overtid. basert på spesifikt oppsatt kontraktstimer pr. dag.Tidsbank 


Saldo i Tidsbanken gir et korrekt øyeblikksbilde, daglig. I tilfelle Fravær er satt opp til å deaktivere beregning i Tidsbanken, blir ikke saldo berørt, selv om fraværet kun er deler av uke.