I tamigo kan du begrense hvem som kan registrere fravær, eller begrense registrering av en eller flere fraværstyper til ulike roller /Ansatt/Planlegger/Administratorer (...eller også egendefinerte roller).


Merk! Begrenses adgang til å registrere fravær til en, flere eller alle fraværstyper for en eller flere roller, lar det seg ikke gjøre for disse rollen(e) å registrere fravær i noen avdelinger eller i noen menyer (Vaktplan/Timeliste/Fraværskalender)


1.) Gå til venstremeny "Fravær" under hovedfane "Oppsett generelt". Klikk på ett fravær du ønsker å begrense adgang til registrering på. 


For eks. Sykemelding under 16. dg (se bildet under)


Hent opp nedtrekk meny i feltet "Kan registreres av" og huk av på den/de roller som har rettigheter til å registrere fravær.

De øvrige rollene vil da ikke ha rettigheter til å registrere fraværet.


Ta også stilling til om fraværstypen (for de som nå har rettigheter til å registrere fraværet) skal kunne registreres i Vaktplan og/eller Timeliste, i tillegg til Fraværskalender (standard). Se markert felt Visning 
Tips! Opprett med fordel en fraværstype som kan registreres som midlertidig eks. "Ikke dok. fravær". La alle roller (evt. eks. Medarbeider) ha tilgang til å registrere fraværet. Dette fraværet kan da erstattes med et annet så snart det foreligger dokumentasjon for type fravær.


Tips! Ovenstående kan også ofte kombineres med å velge Ja eller Håndhev krav til dokumentasjon. I såfall kan/må dokumentasjonen (Egenmelding/Sykemelding m.m.) lastes inn på selve fraværet, når det foreligger.