I tamigo vil det kreeres automatisk genererte meldinger enten via e-post, SMS, alternativt som pushvarsel (notifikasjon) på smarttelefonen.


Automatisk genererte meldinger mottas av deg som ansvarlig Planlegger i tilknytning til:


- Vaktbud  - Ansatte melder interesse for åpne/ledige vakter

- Vaktbytte - 2 ansatte ønsker å bytte vakt

- Forespørsel om fravær - Ansatte har forsepurt om fravær

Ledige/Åpne vakter - Melding om Ledige/Åpne vakterMerk! Informasjon om ledige vakter (til ansatte) går pr. e-post, alternativt som notifikasjon (pushvarsel) til mobil appen. 
VI ANBEFALER AT ALLE ANSATTE SVARER JA TIL Å MOTTA KOMBINASJONEN E-POST OG NOTIFIKASJONERMeldinger som mottas av deg som Ansvarlig Planlegger, er meldinger som krever din vurdering og beslutning. 


Ansatte (brukere) kan foreta sitt valg på automatiske beskjeder, ved å gå til menyen "Ansatte" og gjøre sitt valg i feltet, Motta automatiske beskjeder via. (se bildet) Les mer om Notifikasjoner (Pushvarsler)