Marker merkedager gjennom kalenderåret med en "overskrift" til dagen og om ønskelig legge en farge på dagen. Dersom du ønsker å markere personalmøter, julebord, søndagsåpent, nattåpent o.a. kan du gå til menyen "Informasjon" -> "Kalender".

I bildet kan du ta for deg måned for måned og markere enkelte datoer som du ønsker (se bildet nedenfor). Heading og farge er relatert til en og en butikk/avd. Avslutt med å lagre.

Merk! Er du Planlegger for flere avd./butikker velg "Alle underavdelinger" (se bildet under), for å markere en felles merkedag for alle butikker/avd. du har rolle i som Planlegger.


I menyen "Legg vaktplan" og "Godkjent plan", vil den markerte dagen vises som følger:

"Legg vaktplan""Godkjent vaktplan"
Overskriften på dagen vil også vises i app-en, inkl. med farge på dagen.

Tips! I "Legg vaktplan" har du også en post-it lapp knyttet til vaktdagen. Klikk på denne og skriv et dagsnotat her, om du ønsker det.
 

Merk! I app-en vil også overskriften på dagen (fra Kalender), Valgt farge  på dagen og "Post It"-beskjeden være synlig.