For å sikre at UB tillegg ikke kommer med i faktura eksport ved korttids sykefravær, skal det gjøres ytterligere tilpasninger i lønnsmodellene. Vedlagte artikkel gir veiledning for nødvendig oppsett.


Merk! tamigo Norge AS, kan være behjelpelig med å gjøre endringer hos dere. Pris pr. lønnsmodell kr. 150,-