Det går an å sette på en automatisk kopiering av planlagte vakter over til faktiske vakter i timelisten. Dette kan være veldig gunstig mtp. f.eks. helligdager. 


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning ('dato'). Sett tidspunkt (måned og dag), og velg oppgave ('kopier planlagte vakter'). Huk også av for 'Kopier dagens vakter', og velg tidspunkt 06:00. Lagre og lukk avslutningsvis. Merk: Om du ønsker å legge inn alle helligdager for kommende år, må du legge dette inn dag for dag.