For å lære hvordan å kunne registrere kilometergodtgjørelse i tamigo, se fullstendig veiledning vedlagt.