Om du ønsker å se hvor mye tid som blir planlagt til pauser og aktiviteter i Timeliste (dag for dag), kan du går til Oppsett generelt -> Innstillinger -> Timeliste. Under "Visning" kan du huke av for "Vis total-tid for pauser og aktiviteter". Tidene vil da vises i parentes ved siden av faktiske timer i Timeliste. I eksempel 1 nedenfor ser vi at pausekoden P utgjør 30 minutter (0,5 time). 


Eksempel 1


I eksempel 2 ser vi at aktiviteten HVIL (med en divisjonsfaktor på 3.0) utgjør 5,50 timer av vakten (inkl. pause på 0,5). 


Eksempel 2