I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser automatisk.

Det er flere artikler om mulig prosesser tamigo kan utføre automatisk. Se nederst i denne artikkelen for linker til andre eksempler.


Merk! Har du ikke tilgang til menyen "Automatiske vakter", ta kontakt med vår support og undersøk om ditt abonnement dekker denne funksjonen. 


I mange virksomheter kan det være ønskelig at tamigo daglig, og automatisk lukker timeliste foregående dag, eller at systemet hver mandag lukker foregående uke.


Merk! Som Planlegger dersom det er gitt tillatelse til å gjenåpne dager (normalt innenfor lønnsperioden), eller en Administrator, kan alltid gjenåpne dager for ytterligere redigering ved behov.


Eks. Lukking av uke:

Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning (Ukentlig). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven kun skal gjelde utvalgte Avdelinger eller alle, velg så når (ukedag) , og oppgave (Lukk timeliste). Velg deretter i Antall dager som skal lukkes (7) , Hvilken dag  og velg tidspunkt for lukking kl, 06:00. Lagre og lukk avslutningsvis.I eksemplet over, lukkes siste uke (Man-Søn) kl. 06:00 hver mandag.