I menyen Ansatte -> Ansatte har du mange muligheter for å søke frem og filtrere. Nylig har det kommet på plass en mulighet for å sortere ansatte innenfor følgende områder:


a.) Stamavdeling (Den ansattes Hovedavd.)

b.) Lønnsmodell (Kontraktsmodell)

c.) Type (Stillingstype)Velger du ett av alternativene ovenfor og for eks.  Type og Alle avd. -> for Administrator eller Planlegger med flere Butikker/Avd. vil listen være sortert for denne kolonnen.

Merk! Ønsker du å ta ut listen til Excel vil valgte sorteing være gjeldende i Excel filen