Dersom din virksomhet har slått på funksjonen Min TiIgjengelighet (Under fanen Ansatte) kan du for en hel måned av gangen (frem i tid), markere når du IKKE er tilgjengelig for arbeid.

Funksjonen er særlig godt egnet for deg som er Student, Deltid, Tilkalling m.fl. og det er tider på enkelte ukedager eller hele dager i uken du IKKE kan jobbe.


Avhengig av grunninnstilling satt av Arbeidsgiver er det 2 alternative visninger. 


PS! Leser du dette og finner at menyen Min tilgjengelighet IKKE er synlig for deg. Ta kontakt med din leder og foreslå at den blir slått på. Vi kan bli kontaktet på support 46988559. :-)


Alt 1.) Du markerer dator og tider du ikke er tilgjengelig. Klikk i datoen og dra det røde feltet innenfor de tidene dagen du ikke er tilgjengelig.


Alt 2.) Du er i utg.pkt. tilgjengelig 24/7 (Grønt), Ta vekk en hel dag ved å høyre-klikke på det grønne feltet og velg bort hele dagen "Dagen er ikke tilgjenglig".

          Eller du klikker på datoen og justerer det grønne området slik at den tiden av arbeidsdagen du ER tilgjengelig fortsatt vises i grønt.