Menyen Vakter/Kontraktstimer, kan ved hjelp av database-satt normperiode på 52 uker (fra 1.1.XX/alt. Uke 1), visualisere til enhver tid den ansattes kontraktfestede timer i normperioden vs. faktiske timer (frem til dato for rapport) + per dato planlagte timer frem i tid i resterende normperiode. 


Merk! Menyen Vakter/Kontraktstimer kan slås på for deg som kunde på forespørsel.
Rapporten kan også skrives ut til Excel.