Tilgjenglig i tamigo-appen


Du kan be om fravær, sånn som Ferie eller Fri, direkte i tamigo, UTEN å måtte gå via Planlegger eller Administrator. 


Web-versjonen av tamigo er enkel å bruke, men du kan også benytte deg av appen når du skal be om fravær. Der kan du også se en enkel oversikt over fravær du har forespurt tidligere og de som Planlegger har godkjent. 


a) Be om fravær i Fraværskalender

Du ber om fravær i Fraværskalender ved å velge "Be om fravær":


Du kan be om ulike typer fravær, f.eks. Ferie eller Fri. Velg riktig fraværstype, start- og sluttdato (Merk! Dette kan også gjøres i appen):Noen fraværstyper kan også være timesbasert (f.eks. gradert syk, tannlegetime, opplæring, kurs osv.). I dette tilfellet, må du også velge start- og sluttidspunkt - i tillegg til dato. 


Fraværet du har bedt om, vil nå legges i Fraværskalenderen med gul farge:Du kan også velge å se en liste over alle dine fraværsønsker, under "Alle mine ønsker":Du kan velge å trekke tilbake et fraværsønske før Planlegger har godkjent/avvist det. 


b) Forespørsel blir sendt til Ansvarlig Planlegger - godkjent/avvist

Du kan be om fravær i hvilken som helst avdeling du jobber i, men det er alltid Ansvarlig Planlegger i din stamavdeling som vil motta forespørsel når du ber om fravær (derfor kan det også anbefales å legge inn fraværet direkte i stamavdeling). Ansvarlig Planlegger eller en annen Planlegger fra din stamavdeling, kan godkjenne/avvise forespørselen din, og du vil motta et varsel uansett godkjent eller avvist. Om fraværet blir godkjent, vil det vises i Fraværskalenderen i din stamavdeling - og da vil det også legge seg i Vaktplan hos alle dine avdelinger.