Din Planlegger vil kanskje dele viktig informasjon med deg og dine kollegaer. Dette kan gjøres på mange ulike måter i tamigo, og de stedene du ofte bør sjekke for ny informasjon er:


Forsiden

Planlegger kan poste informasjon på forsiden. Du burde sjekke forsiden ofte for oppdateringer og informasjon. 
Dokumenter

Planlegger kan legge ut dokumenter spesifikt til deg under fanen "Dokumenter". Det kan være lurt å sjekke hva som er lastet opp her.E-post eller SMS - Notifikasjon (App)

Planlegger kan sende deg informasjon via e-post eller SMS eller det dukker opp i Appen som en Notifikasjon. Dette kan for eksempel være informasjon rundt en vakt, eller oppdateringer rundt en vakt. Du kan se meldinger som har blitt sendt til deg under "Informasjon" -> "Sendte meldinger". Eller som Notifikasjoner i meny Innboks på Appen.

 


Vaktplan og Timeliste

Planlegger kan lage en vaktplan, hvor du vil se alle de planlagte vaktene for deg og dine kollegaer fremover. Vakter du allerede har jobbet, vil du finne i Timeliste. For mer informasjon om Vaktplan og Timeliste, se Hvordan bruke Vaktplan og Hvordan bruke Timeliste.


Det finnes også flere måter du som Medarbeider kan kommunisere med din Planlegger i tamigo. Du kan:


By på en vakt

Når andre medarbeidere ikke kan jobbe sine oppsatte vakter, så kan disse vaktene bli lagt ut som ledige - og disse kan du by på. Du finner ledige vakter under "Vaktbørs" -> "Ledige vakter". Du kan velge å by på et vakt ved å trykke på " By på" og deretter "Send bud". Du kan også velge å legge ut en av dine vakter som ledige, ved å gå til "Vaktplan" -> "Mine vakter". Trykk på "By ut vakt" og deretter lagre. 


For mer informasjon rundt det å by på vakter, se Hvordan by ut en vakt og Hvordan by på vakter (link kommer).


Foreslå et vaktbytte

Du ønsker kanskje å bytte en vakt med en kollega, eller en kollega vil kanskje bytte vakt med deg. Du kan foreslå et vaktbytte med en kollega under "Vaktplan" -> "Mine vakter". Du kan se en liste over foreslåtte vaktbytter fra andre kollegaer under "Vaktbørs" -> "Bytteforslag". Du kan godkjenne eller avvise vaktbytter, men når du godkjenner et vaktbytte må dette også bli godkjent av din Planlegger før vaktene offisielt blir byttet. 


For mer informasjon rundt vaktbytter, se Hvordan gjøre et vaktbytte


Be om fravær

Du kan be om fravær under "Fravær" -> "Fraværskalender", ved å velge "Be om fravær". Forespørselen går til din Planlegger, og du må vente på at det blir godkjent. Du kan også se fraværet ditt i kalenderen, og du kan også muligens ha muligheten til å se dine kollegers fravær. 


For mer informasjon rundt fravær, se Fravær.