Nå vil de av våre kunder som har Visma, Huldt og Lillevik eller Aditro kunne eksportere en månedlig fraværsfil i tamigo. Pris kr. 2.500,- for tilgang og bistand til oppsett og klargjøring

Ta kontakt med oss på support for å få tilgang til menyen "Eksporter fravær" under toppfane Timeliste., samt hvilket system som benyttes. Vi anbefaler at menyen kun gjøres tilgj. for Administrator nivå.


Vi (tamigo Norge AS) må deretter få tilsendt benyttede fraværskoder pr. fraværstype, som vi så legger opp i lønnsmodellene. Registrert fravær i tamigo vil deretter kunne eksporteres månedlig som fil og importeres i fraværssystemet.


Eks. Fraværsfil system Visma