Som Planlegger kan du legge ut ledige/åpne vakter som dine ansatte kan by på. De ledige vaktene legger du i "Legg vaktplan" (under hovedmeny "Vaktplan"), eller velger det i tilknytning til registrering av fravær.


Merk! Ledige/Åpne vakter blir ikke presentert i vaktbørs, dersom det = < (mindre enn) 2 timer til vaktens start!


I "Legg vaktplan" er det en egen linje som heter "Ledige", her skal du legge de(n) ledige vakten(e) på de(n) dagen(e) de(n) skal gjelde. Trykk så på "Lagre" (evt. "Godkjenn" om vaktplanen ikke er godkjent ennå). Vakten blir nå markert oransje i vaktplanen. Dine ansatte får nå varsel på e-mail eller via Notifikasjon om at en ledig vakt er lagt ut, og de kan by på disse vaktene under "Vaktbørs". Merk! Alle ansatte i avdelingen (avd. gruppe) vil få varsel på e-mail/notfikasjon. Det er kun de som ikke allerede har vakt samtidig som den ledige vakten, som vil få opp den ledige vakten i vaktbørs. Dette er fordi man ikke skal kunne sette seg opp dobbelt.

De ledige vaktene du har lagt ut vil du nå finne samlet under "Vaktbørs" og "Ledige vakter". Les også: Hvem kan by på vakten?