Når en ansatt har lagt inn et bud på en ledig vakt, må du som Planlegger godkjenne eller avvise budet. Gå til "Vaktbørs" - "Godkjenn bud", og huk av for enten "Aksepter" eller "Avvis". Trykk så på "Oppdater". Dersom du avviser budet, vil vakten fremdeles ligge som ledig. Dersom du aksepterer budet, vil vakten automatisk bli flyttet fra "Ledige" i vaktplan og opp til den ansatte som har fått vakten. Den ansatte vil dermed også få beskjed på telefonen (dersom notifikasjoner i appen er aktivert) om at budet er godkjent.