Fravær registreres primært (anbefalt) i meny FRAVÆRSKALENDER under hovedfane FRAVÆR. For noen virksomheter vil type timebasert fravær/fraværtyper også kunne registreres i Legg vaktplan og/eller i Timeliste.

OBS! Fravær kan (skal) kun registreres i ansattes STAMAVDELING! (dersom den ansatte har roller i flere avdelinger)


Fravær registreres ved å høyre klikke i aksen ansatt navn/dato i fraværkalender eller ved å klikke i "Registrer fravær" teksten i fraværkalender.

  • Vær påpasselig med å velge rett ansatt (Navn)
  • Velg rett fraværstype
  • Start/Slutt dato
  • Avslutt med å Lagre.


Registreres fravær direkte i Legg vaktplan eller Timeliste (i størst mulig grad ikke anbefalt). 

  • Kun dag for dag
  • Kan kun endres/slettes i den menyen fraværet ble registrert


RELATERTE ARTIKLER;

Timebasert fravær

Gradert fravær/Delvis sykmeldt