I menyen Automatisk oppgaver under fane Oppsett generelt, kan man sette opp at tamigo skal utføre en rekke prosesser manuelt.

Det er flere artikler om mulig prosesser tamigo kan utføre automatisk. Se nederst i denne artikkelen for linker til andre eksempler.


Merk! Har du ikke tilgang til menyen "Automatiske vakter", ta kontakt med vår support og undersøk om ditt abonnement dekker denne funksjonen. 


For mange virksomheter og for enkelte avdelinger/ansatte er det ønskelig at systemet kopierer planlagte vakter til timeliste daglig, uten at den ansatte Logger inn/ut eller må registrere sine timer manuelt i Timeliste.


For eks. for fastlønnede med timebank, der man kun ønsker at avvik fra plan skal registreres.  Men også i og for enkelte avdelinger/timelønnede. 


Merk! I tamigo kan man velge om ansatte kan registrere timer på seg selv, eller ikke. Dersom man skulle ønske at administrativt ansatte, med fast lønn for eks. kun skal registrere sine timer på dager med avvik, skal man ha 2 stk. databaser, en for Driftsavdelinger/Butikker og en for kun administrativt ansatte (HK) Les mer her:


Gå til 'Oppsett generelt' -> 'Automatiske oppgaver'. Trykk på 'Legg til ny oppgave', og legg deretter inn anledning (daglig). Du kan videre velge om den automatiske oppgaven skal gjelde utvalgte Avdelinger/Lønnsmodeller , og velg oppgave ('kopier planlagte vakter'). Huk også av for 'Kopier dagens vakter', og velg tidspunkt eks. kl, 23:00. Lagre og lukk avslutningsvis. Eks. Kopier vakter daglig
Merk! Med ovennevnte oppsett, kopieres evt. også planlagte vakter m. fravær.
Klikk på linker under for flere tips knyttet til Automatisk oppgaver:


Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter på spesifikke datoer

Automatiske oppgaver - Lukking av Dager/Uke

Automatiske oppgaver - Kopiering av vakter med fravær

Automatiske oppgaver - Nullstilling av Timebank/Fleksitid konto