Menyen Automatiske oppgaver er under kontinuerlig utvikling. Menyen gjør det mulig for deg og din virksomhet, å iverksette en rekke automatisk oppgaver.

Gå til "Oppsett generelt" --> "Automatiske oppgaver". 


Merk! Finner du ikke menyen Automatisk oppgaver hos deg, ta kontakt med oss på support tlf. 469 88 559/ supportno@tamigo.no


 Eks. Legg til en Automatisert oppgave. 


Kopier vakter daglig


Merk! Med ovennevnte oppsett, kopieres evt. også planlagte vakter m fravær.Klikk på linker under for flere tips knyttet til Automatisk oppgaver:


- Daglig/Ukentlig lukking av dager i  Timeliste

- Daglig overføring av fravær