Ønske du at tamigo skal minne dine medarbeidere på at de skal på jobb?


Merk! Forutsetning: Følgende innstilling i meny Oppsett generelt -> Innstillinger -> Kommunikasjon må være satt.

 


I menyen Automatiske oppgaver, under hovedfane Oppsett generelt (kun for Administratorer), kan du du nå sette opp at tamigo skal sende påminnelse (som notifikasjon) til de av dine ansatte som skal på arbeid.


Eks. (se bilde)