Venstremenyen Flytt ansatte , under toppfane Ansatte gir deg mulighet til å flytte en medarbeider fra eksisterende avdeling til en annen. Operasjonen må utføres av Planlegger i den avdelingen en ansatt skal flyttes fra eller av en Administrator.


Den ansattes stamavdeling vil automatisk bli den nye avdelingen etter flytting.


Merk! Evt. vakter som ligger i eksisterende avdeling på den datoen flyttingen skal skje og fremover vil bli overført til den nye avdelingen. Følgende 2 fremgangsmåter kan velges dersom dette ikke samsvarer med vakttider i ny avdeling.


            1.) Slett evt. vakter fra dato for flytting og fremover i eksisterende avdeling FØR flytting foretas, slik at ingen vakter overføres.

            2.) Foreta flytting og følg deretter rutinen Rull ut ukemal pr. ansatt. Det forutsetter at man har opprettet ukemaler, og først legger inn riktige tider i de eksisterende ukemalen(e) på vedkommende som 

                 er flyttet over, slik at den ansatte nå inngår i de eksisterende ukemalene. Deretter går du til Rull-ut ukemaler og følger rutinen beskrevet i for å rulle ut ukemaler på 1 og 1 ansatt.