I større virksomheter er det ofte behov for å  låne ut (dele på) ansatte i en kortere eller lenger periode. Den som er Planlegger i en medarbeiders Stamavdeling, kan "låne" ut en ansatt til en annen avdeling, selv om man generelt ikke har tilgang til denne avdelingen.


Klikk på medarbeiders navn, gå til fanen Lønn og plan, finn frem til den avdelingen du skal låne ut (dele en ansatt med).  Sett hake på rett avdeling og avslutt med Lagre og lukk.

NB! Du må minimum ha rolle Planlegger for å kunne gjøre dette. 


Så snart låneperioden er over, gjenta prosessen og ta vekk haken og avslutt med Lagre og lukk.