Slå på raden Produktive timer i Legg vaktplan. tamigo vil da vise det totale produktive timeantall. Ekskl. Sykefravær, Ferie, Perm. o.a. aktiviteter som er definert som IKKE produktive timer.Ønsker du linjen Produktive timer, kan du som Administrator slå på dette ved å gå til gå til "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" - Vaktplan

Linjen "Produktive timer" finner du under seksjonen KPI. Slå på ved å sette inne en hake i linjen.