I tamigo kan du se Godkjent vaktplan over en (1) hel måned. Ta kontakt med oss om du ønsker at vi slår på menyen Se måned tilgjengelig for en, fler, eller alle roller hos deg (Medarbeider/Planlegger/Administrator).

Som Adm./Planlegger kan man klikke på en valgt uke, og deretter overføres til den uken i menyen Legg vaktplan. Det har kommet en ny funksjon hvor man nå kan velge å få måned oversikt med vaktplan kladd direkte i månedvisningen ved å huke av for "Vis vakter fra kladd"! Se måned kan også skrives ut.