Fraværsmenyen er skrevet om, og om du ønsker kan vi bistå med å oppdatere til fravær versjon 2.0 


Den "nye" Fraværskalenderen slår i sammen flere menyer så som "Godkjenn ønsker" og "Registrer fravær", som så vil fjernes som egne menyer.


NB! Om man ønsker kan man allerede nå få tilgang til ny Fraværkalender ved å kontakte Tamigo support på supportno@tamigo.no


Funksjoner:

1.) Man kan switche mellom Kalender og Fraværønsker visning. Merk at antall ubesvarte fraværønsker fra dine ansatte vises (tilgj. på egen fane i bildet).

2.) Dager som er fargelagt "gule"  i Kalendere, er et ikke behandlet fraværønske. Høyre klikk i det gule feltet, for rask beslutning.

3.) Ved å høyre klikke i Kalender, kan man direkte reg. fravær på en ansatt, alternativt klikk i feltet "Registrer fravær". 


OBS! Dersom en ansatt har rolle i flere avdelinger er det KUN i vedkommendes stamavdeling at fraværet kan (skal) registreres.