Menyen "Utførte timer uke" gir Planleggere mulighet til raskt og enkelt å kopiere planlagte (godkjente) vakter over til faktiske vakter i Timeliste. Tidligere har det ikke vært mulig å foreta Kopiering, dersom det allerede lå data på 1 eller flere dager i uken fra før. Nytt (Juli 2017), er at man nå, selv om det allerede er data i Timeliste same uke, allikevel kan kopiere over resterende vakter/dager. 


Før kopiering

Etter kopiering
TIPS! Bruk av menyen Faktiske timer pr. uke og som beskrevet over, egner seg godt for virksomheter der ansatte KUN registrerer vakter som AVVIKER fra plan. Altså IKKE reg. vakter i Timeliste som er i henhold til plan.