Det er mulig å endre og samtidig ha full historikk på en ansatts kontraktstimer pr. uke. Dette kan være aktuelt om en ansatt går fra en stilling til en annen, eller går fra Timelønnet til Månedslønnet m.m

Gå til fanene "Ansatte" -> "Ansatte", klikk på navnet til vedkommende og velg "Lønn og Plan". Klikk på Editerings knappen utenfor raden Timer/Uke.
I Pop opp boksen reg. så dato for endring av Timer/uke, Antall timer pr. uke fra oppgitte dato, samt antall dager (arb.dager i uken), og en komm. om ønskelig.  Avslutt med Legg til


Relaterte artikkel:

Endring av Lønn

Endring av Stillingstype/Stillingshistorikk  

Historikk/Endre Lønnsmodel