De av våre kunder som ønsker (tar kontakt med oss), kan nå få aktivert menyen Utførte timer i ny Design, med noen nye muligheter.Nye muligheter

1.) Har du ansvaret for å kontrollerer Timelister i Butikk/Avd. med underavdelinger, kan du nå huke av for at du vil se alle avd. pr. dag samlet, og ferdigstille kontroll på alle avd. i en operasjon.


2.) Huker man av "Kun medarbeidere med vakter", vil det redusere antall medarbeidere som popper opp i listen, til kun å gjelde de medarbeidere med vakter fra vaktplan.

  Nytt er også at Tamigo husker denne innstillingen. Neste gang du åpner Utførte timer, vil fortsatt kun medarbeidere med vakter vises, inntil du velger å ta vekk halen igjen.


3.) Har man i mange tilfeller flere (og sammenhengende) vakttider på en ansatt pr. dag, kan man nå sette en innstilling som slår sammenhengende vakttider sammen til en til en vakt. På den måten blir det enklere å se det totale antall arbeidede timer pr. ansatt.

Timene vil vises som èn vakt i Timeliste, men med mulighet for enkelt å ekspandere vakten til de ulike vakttidene igjen.


a.) Etter å ha slått på funksjonen, vises det en til høyre for "Timer". Tegnet viser at det er en vakt bestående av flere sammenhengende vakttider.

b.) Klikker man på haken vil de ulike vakttidene visualiseresc.) Ønsker man å slå på denne innstillingen, kan man som Administrator gjøre dette ved å gå til "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> "Timeliste" og sette hake i raden med teksten "Vis vakter som sammenhengende i Timeliste". (Se bildet)