Vi anbefaler følgende prosess og fremgangmøte for å ha kontroll på en BPA ordnings vedtakstimer.

I eksemplet er det gitt tilsagn på 40 timer pr. uke frem til 15.12 2017.


Gå til fane Ansatte -> Ansatte  i venstre meny. 


Forutsetning: Vedtakseier er reg. i tamigo med navn og finnes i ansattlisten.


Klikk så på navnet til Vedtakseier. Flytt deg så til Lønn og Plan i pop-opp bildet (Medarbeiderdetaljer). Klikk på rediger knappen (se bildet)I neste bilde skal følgende legges inn i henhold til eks. over 40 timer frem til 15.12.2018Tamigo vil nå vise 40 timer pr. uke frem til 15.12. Deretter settes vedtakstimer til 0 igjen.


Bli varslet i tide om vedtak som går ut!


Administrator kan sette opp en varsling, som sendes en eller flere ansvarlige i god tid før utløp av vedtakstimer.

Gå til meny Oppsett generelt -> Påminnelser.


I avsnitt "Ansattendringer" - setter du opp den/de som skal motta varslel om endringen, hva som skal varsles Kontraktstimer, antall dager før endring man vil varsles og tidspunkt for når varsling skal sendes.

Hver dag kl. 06:00 i vårt eksempel under, vil i dette tilfelle ansvarlig Planlegger varsles om av vedtaket endres.