Bruk av Driftskonto/Assistentkasse     

For ordninger (enkelte kommuner) tillates bruk av Driftskonto/Assistentkasse. I Tamigo kan dette konfigureres opp individuelt pr. ordning.


Normalt opptjenes midler i Driftskonto ved at det gis et tilskudd i kr. pr. produktive time. Menyen Driftskonto i tamigo viser til enhver tid akkumulert opptjent beløp for ordningen. I tillegg kan utlegg som skal trekkes fra opptjent beløp, legges inn med tekst og beløp, slik at saldo alltid er korrekt.


Arbeidsleder (og Adm.) har til enhver tid tilgang til Rapporten Driftskonto.


Konfigurer driftskonto beregning pr. ordning

Gå til meny «Økonomi» -> «Driftskonto». Klikk på ikonet Konfiguarasjon. (se bildet) Sett en start dato for beregning, beløp som opparbeides pr. produktive timer og % av dette beløpet. Merk: noen har for eks. 350,- pr. time og at 2% av dette som gr.lag.

Avslutt med legg til og Lagre,
  • En oppstarts saldo kan settes ved å klikke i «Startbalanse 20xx»
  • Alle Produktive timer fra Timeliste, vises så i feltet «Opptjent beløp».
  • Rapporten viser oppdatert pr. mnd. og evt. utlegg pr. mnd
  • Ved å klikke på + tegnet til høyre for feltet «Utlegg måned» åpnes rader for å legge inn Utlegg. Sett inn en beskrivelse og deretter beløpet. Husk å lagre
  • Feltet Sum disponibelt pr. ….. Viser aktuell saldo pr. dato for rapport.