En hvilende/passiv vakt kjennetegnes ved at 1 time i Vaktplan/Timeliste ikke utbetales med 1 time i lønn, men for eks. 20 min (1/3 time).  Brukes ofte innen helse, og eller der i virksomheter med bakvakter (utrykning).

Det kan benyttes dersom timer betales med mer enn den ordinære timesatsen.


En Administrator må først muliggjøre bruk av reduksjonsfaktor på aktiviteter. Ved å gå til fane Oppsett generelt og deretter til venstre meny Innstillinger --> Timeliste,

finner man avsnittet Aktiviteter (scroll ned) og feltet "Aktiver reduksjonsfaktor på aktiviteter (for eksempel passive vakter)". Sett hake i feltet.Gå så til menyen Aktiviteter under samme fane Oppsett generelt. 


Opprett en aktivitet på vanlig måte og lagre denne. Eks,. benevnt "Hvilende".

Åpne så den opprettede og lagrede aktiviteten på ny og sett inn ønsket reduksjonsfaktor. 

Faktor 3 deler timen i 3 (60 min/3 = 20 min), faktor 4 deler på 4 d.v.s. 15 min også videre.


Merk! Så snart divisjonsfaktor er satt, og aktivitet er benyttet (Vaktplan/Timeliste), er det IKKE senere mulig å endre på Divisjonsfaktor. Kun mulig om man da har fjernet alle bruk av aktiviteten først. I Legg vaktplan og i Timeliste kan nå hvilende benyttes på den del eller hele vakten.

En 9 timers vakt kl. 23:00 - 08:00 vil så ledes regne om til 3 timer (med 3 som reduksjonsfaktor)