En hvilende-/passiv-/bakvakt kjennetegnes ved at 1 time i Vaktplan/Timeliste ikke utbetales med 1 time i lønn, men for eks. 20 min (1/3 time).  Brukes ofte innen helse, og eller der i virksomheter med bakvakter (utrykning).


På en aktivitet kan det settes inn en Divisjonsfaktor, som gjennom formelen gir ønsket utregning av lønnet tid. pr. time. 


Divisjonsfaktoren kan også benyttes dersom timer skal lønnes med mer enn den ordinære timesatsen.


En Administrator må først muliggjøre bruk av reduksjonsfaktor på aktiviteter. Ved å gå til fane Oppsett generelt og deretter til venstre meny Innstillinger -> Timeliste, finner man avsnittet Aktiviteter (scroll ned) og feltet "Aktiver reduksjonsfaktor på aktiviteter (for eksempel passive vakter)". Sett hake i feltet.Gå så til venstre menyen Aktiviteter under samme fane Oppsett generelt. 


Opprett en aktivitet på vanlig måte og lagre denne. Eks,. benevnt "Hvilende" "Bakvakt".

Åpne så den ny-opprettede og lagrede aktiviteten på ny og sett inn ønsket divisjonsfaktor. 

Faktor = 3 deler timen i 3 (60 min/3 = 20 min betalende pr time), faktor = 4 deler /60min/4= 15 min betalende pr time) 

Faktor = 0,8 vil bli kalkulert til 1,25 timer pr arbeidet timeMerk! Så snart en divisjonsfaktor er satt på aktiviteten, og aktivitet er benyttet (Vaktplan/Timeliste), er det IKKE senere mulig å endre på Divisjonsfaktoren. Kun mulig om man da har fjernet alle bruk av aktiviteten først. 
I Legg vaktplan og i Timeliste kan nå hvilende benyttes på den del eller hele vakten.

En 9 timers vakt kl. 23:00 - 08:00 vil så ledes omregnes til 3 timer til lønn (med 3 som reduksjonsfaktor)